De eerste essentiële stap in onze levensbeschouwing is de acceptatie van ‘ego-plus’.  Een tweedeling binnen ons ‘ware ik’ in enerzijds ons niet-bewust ego annex brein, en anderzijds ons ‘zelfbewustzijn’. Wij zijn twee in één, twee onder een kap, ‘ego-plus’, een ritssluiting.

Hierbij hoort ook de rigoureuze verdeling in ‘bewust’ en ‘niet-bewust’. Het bewuste hoort bij ‘plus’, en het niet-bewuste bij ego, maar het brein van ego krijgt de ‘bewust’ gemaakte informatie weer onmiddellijk door van ‘plus’, waarvan het versneld kan leren. Telkens opnieuw kan ego zo zijn niet-bewuste overtuigingen en prioriteiten bijstellen.

De verdeling in een niet-bewust en een bewust deel in onszelf past dus perfect bij de verdeling tussen ego en plus. Ego is onbewust, maar inmiddels heel slim (Het slimme onbewuste. Ap Dijsterhuis), en plus is ‘het waarnemende zelfbewustzijn’ of ‘gewaarzijn’ dat zijn via ego verkregen informatie ten dele opnieuw meedeelt aan het ego-brein, dat wij niet ‘zijn’, zoals Swaab ten onrechte beweert, maar ‘hebben’. Bewustzijn biedt ego extra zicht op zichzelf en op zijn omgeving en nodigt uit tot her-evaluatie.

Ego beschikt over een heel ‘slim onbewuste’, en indien ‘plus’ niet zou bestaan, dan zou Swaab gelijk hebben en waren wij, net als onze verre voorouders, ons brein, maar zouden er alleen geen weet van hebben. Dan zou ook de vrije wil niet bestaan. Dan zouden wij net ‘zoiets’ zijn als een aap of een olifant, en al zeker niet ‘iemand’, maar een onbewust levend gewerveld zoogdier, dat reageert op gebeurtenissen.

Ego is, ook bij de mens, volledig afhankelijk van zijn fabrieksinstellingen, zij het bij ieder mens met een extra uniek, eigen wensenpakket. Mijn ego is afhankelijk van mijn opvoeding en mijn ervaringen. Het grote geluk voor ons mensen is dat wij zelfbewustzijn gekregen hebben, waardoor ons ego zichzelf bij een bewuste confrontatie kan evalueren, kan leren en evolueren.

Het niet-bewuste brein (ego) is te vergelijken met een geavanceerde Google zoekmachine, die bij vragen op zoek gaat naar de hem bekende antwoorden. Bewustzijn kan hierbij a.h.w. prioriteiten stellen, de zoekopdracht verfijnen en nieuwe creatieve opties in beeld doen brengen, welke door ego ingebouwd kunnen worden. Hierdoor zal ons brein steeds meer nieuwe mogelijkheden zien en creëren, bij kunnen leren en daarmee zijn bestand verruimen.