Over twijfel

(Uit: Filosofie voor een weergaloos leven. Lammert Kamphuis)

Het krachtigste medicijn van de filosofie is de twijfel. Accepteer je eigen onwetendheid, je tunnelvisie, je filterbubbel, je eigen interesses en standpunten. Twijfelen aan eigen overtuigingen is maatschappelijk belangrijk. Hierdoor ontstaat de kans op een samenleving.

Socrates bracht zijn gesprekspartners aan het twijfelen, om samen tot scherpere inzichten te komen. De socratische gespreksmethode. Het opwerpen van een vraag waarop niet perse een antwoord hoeft te komen.

Het onzekere voor zeker houden en nimmer te twijfelen, is roekeloos en gevaarlijk. Hoe meer mensen twijfelen aan hun eigen overtuiging, des te meer begrip er voor elkaar ontstaat. Ook Schopenhauer verdiepte zich in de kunst van de twijfel. Men moet de moed hebben geen vraag achterwege te laten, en alles wat vanzelf spreekt opvatten als een probleem. Neem afstand van zekerheden.

Stel alleen maar vragen en stel je oordeel over een onderwerp zo lang mogelijk uit. Verbied jezelf te beginnen met “Ja, maar…..”, maar sluit aan bij wat je voorganger gezegd heeft.