Leuk om te weten is ook het verschil in de werking van onze twee hersenhelften. De verschillen kunnen zelfs zo sterk zijn dat de twee helften kunnen gaan ruziën wanneer ze operatief gescheiden worden, zoals bij ‘split-brain’ patiënten. Voor Rudolph Tanzi was dit reden genoeg om ons bewustzijn toch ín ons brein te lokaliseren om ons hiermee later opnieuw hoofdbrekens te bezorgen. (Deepak Chopra & Rudolph E. Tanzi: Superbrein)

De linker hersenhelft zet de zaken die beleefd worden op een rijtje, waarbij geselecteerd wordt naar eigen voorkeur. Links produceert a.h.w. een film van de ‘persoonlijk’ als belangrijk ervaren waarnemingen, inclusief de emotionele interpretaties ervan, begeleid door de soundtrack van het stemmetje in je hoofd. Verhalen, in de loop van ons leven gemaakt.

De rechter hersenhelft daarentegen kent vooral momentopnames, foto’s, die compleet en allesomvattend zijn, en van nog vóór het toeslaan van emoties. Rechts biedt ons een tijdloos ‘nu’. Op elk moment legt het alles vast wat er in het ‘nu’ is, zonder tijd voor een persoonlijke emotionele interpretatie. Een ‘nu’ zonder verleden of toekomst, maar met alle kansen en mogelijkheden. Rechts is zorgeloos en ontvankelijk als een baby, door het ontbreken van de verhalen uit het verleden of zorgen voor de toekomst. Het biedt ons een zorgeloos heden. Volgens Jill Bolte Taylor ‘een nirwana’. (Jill Bolte Taylor: Onverwacht inzicht)

Omdat de linker hersenhelft de beelden in het perspectief van eerdere ervaringen plaatst, schept het niet alleen verhalen, maar daarmee ook verlangen, gemis, spijt, verdriet en pijn. Een voordeel ervan is dat de linker hersenhelft ons waarschuwt voor gevaar, en ons vanuit zijn ervaringen ook lering biedt en bouwt aan een geheugen. Maar hij kan ook eenzijdig en negatief overdrijven.

Kennis over de verschillen tussen de linker en rechter hersenhelft maakt mindfulness, een leven in het ‘nu’, begrijpelijk. Door te leven in het ‘nu’ en het tot zwijgen brengen van je ‘verhalende’ linker breinhelft wordt geluk ervaren. En bewustzijn hoeft overigens niet ín het brein te zitten om beide hersenhelften waar te kunnen nemen, ook al dacht Rudolph Tanzi van wel.