Lange tijd werd gedacht dat onze erfelijke aanleg bepalend was voor onze vormgeving qua uiterlijk, aanleg en kwaliteiten. Dit werd ogenschijnlijk onderstreept door de gelijkenissen tussen identieke tweelingen. Het DNA zou hiervoor verantwoordelijk zijn.

Even nog dachten wetenschappers het algoritme van de mens middels dit DNA te kunnen kraken. Maar waar men verwachtte middels dit DNA ook te kunnen bewijzen dat de mens de kroon op de schepping moest zijn, kwam men bedrogen uit. Dacht men aanvankelijk nog dat Homo Sapiens minstens 120.000 genen zou hebben, tegenover de 25.000 genen van een muis, bleek later óók Homo Sapiens over ‘slechts’ 25.000 genen te beschikken. En hierin bleek Homo Sapiens ook nog eens voor 98% identiek te zijn aan de chimpansee, en voor 90% aan een bacterie. Het menselijk genoom telt nauwelijks meer genen dan een microscopische rondworm en evenveel als een muis.

Er bleken ook geen muren tussen de soorten te zitten, maar er is sprake van een onderlinge overdracht van genen. En inmiddels  is ook duidelijk dat de evolutie niet wordt bepaald door het overleven van het sterkste individu, zoals Darwin dacht, maar door het overleven van de sterkste groep.

Onze uiterlijke verschijningsvorm, ons fenotype, blijkt niet uitsluitend door ons DNA bepaald, maar meer nog door de omgeving, want afhankelijk van de omgeving gaan onze genen in de ‘aan’- of ‘uit’-stand. Niet de genetica, maar de epi-genetica, dat wat na de genetica komt, bepaalt de invloed van ons DNA. Het zijn de cellen en velden met elektromagnetische straling die opdracht geven aan het DNA, en het organisme bepaalt wat het DNA levert. Onze genen vormen eerder de letters van een alfabet waarmee onze code telkens opnieuw geschreven wordt. En gedurende ons leven blijken de uitkomsten van deze code te variëren al naar gelang de omstandigheden.

 

Nature en nurture, onze erfelijke code in combinatie met onze opvoeding en de omstandigheden, bepalen de epigenetica van ons DNA, wat leidt tot onze persoonlijke en nog steeds veranderlijke ‘fabrieksinstellingen’.