“Tegen een ander iets zeggen: hoe kun je verwachten dat dat iets bewerkstelligt? De stroom van gedachten, beelden en gevoelens, die voortdurend door ons heen gaat heeft zo’n geweldige kracht dat het een wonder zou zijn als hij niet alle woorden die een ander zegt mee zou sleuren en aan de vergetelheid prijs geven als ze niet toevallig, heel toevallig, bij de eigen woorden passen. Heb ik ooit werkelijk naar iemand geluisterd? Hem met zijn woorden in me opgenomen zodat mijn innerlijke stroom van richting veranderde? It’s just talking. No meeting of minds!” (Pascal Mercier: Nachttrein naar Lissabon)

‘Luisteren heeft alles met gehoorzaamheid te maken’ zei de Benedictijner abt Christopher Jamison. ‘Obedience’ is afgeleid van ‘ob-audire’: naartoe-horen. ‘Uw toegenegen luisteraar’, zouden wij zeggen. (Christopher Jamison: Levenslessen van een abt)  Maar hoe toegenegen ik ook luister er moet raakvlak zijn, zodat een boodschap binnen kán komen.

Vader abt uit een klooster in Nepal zei treffend: ‘Wanneer er geen vragen zijn, hoef ik niets te zeggen.’ Dan ‘plakt’ immers geen enkele uitleg. (Hans Peter Roel: Ki)

Toen de conquistador Hernán Cortés in juli 1519 voor anker ging aan de oostkust van het rijk der Azteken was hij voor hen als een buitenaards wezen uit een ruimteschip. De Spanjaarden moesten wel goden of demonen zijn, die reden op de ruggen van grote angstwekkende dieren.

Zaken die geen aansluiting in mijn brein vinden zullen niet goed ‘plakken’. Het risico dat dergelijke opmerkingen verkeerd vallen zal óók veel groter zijn. Het is bijna onmogelijk om aansluiting te vinden bij iets waar je nog nooit van gehoord hebt, of wat je nog nooit beleefd hebt. Geen wonder dat we elkaar soms moeilijk kunnen volgen en dat pubers eerst willen ervaren alvorens de adviezen en wijze raad van hun ouders te kunnen begrijpen.

Je kunt iemand die blind geboren is niet uitleggen wat duisternis of licht is.

Reden genoeg voor mij om de dingen van verschillende kanten te benaderen, in de hoop dat een andere benadering wellicht beter plakt dan de eerste. Waar kunnen wij aansluiting vinden? Staat hiervan al iets in je brein, en heeft het je belangstelling?