Inmiddels heb ik een groot aantal bruikbare tips ontvangen over deze weblog. Kennelijk is het te voortvarend om een tempo te hanteren van meer dan één Blog per week. Gevolg van mijn enthousiaste start is dat menigeen het niet goed bij kan houden. Dus wil ik gas terugnemen en me beperken tot een Blog per week.

Voorts hoorde ik dat het soms voor deze en gene wat moeilijk is. Omdat ikzelf met deze stof al tien jaar aan de slag ben denk ik juist vaak dat ik te eenvoudig bezig ben. Met andere woorden ik zal mijn best doen duidelijker te zijn, maar verzoek jullie om je vragen over stellingen en stukjes met een gerust hart te uiten. In werkgroepen bleek ook al dat de vragen van de een behulpzaam zijn bij het bgrijpen voor de ander.

Succes!